* Zingen – Koor Vierpolders

* Zingen – Koor Vierpolders

Sinds begin 2023 zijn we een klein beginnend koor in Vierpolders . We zingen elke vrijdagavond van 19.15 uur – 20.45 uur vanaf in ’t Dijckhuis. We starten weer vanaf 1 september 2023.Zing je mee?

Ons repertoire bestaat uit  liedjes van buiten Europa, zgn. wereldmuziek, alsook popmuziek. We zingen meerstemmig onder leiding van onze deskundige dirigente Rusne Jakaityte. De les begint met wat stem- en ontspanningsoefeningen, daarna zingen we een paar bekende nummers en vervolgens studeren we een nieuw nummer in. We zijn dus geen zgn. meezingkoor.  De les wordt soms ook weer afgesloten met wat ontspanningsoefeningen. Het kunnen noten lezen is niet noodzakelijk en ervaring is niet vereist.

Dit verwachten we van onze leden:

  • Enthousiasme
  • Het zo mogelijk altijd aanwezig zijn op de kooravonden
  • Het thuis inoefenen van de nummers met behulp van ingezongen partijen door Rusne
  • Evt. bereid zijn een eenvoudige  taak op je te nemen m.u.v. het  innen van de contributie
  • Het meedoen met een paar kleine optredens in ’t Dijckhuis, bv. tijdens de kerstmarkt  en de nieuwjaarsborrel.

De contributie bedraagt € 7,50 per keer dat de dirigente aanwezig is, dat betekent dat ook al ben je verhinderd de contributie moet worden doorbetaald. Mocht het aantal leden groeien, dan kan de contributie evt. omlaag. De eerste twee avonden zijn GRATIS voor nieuwe leden.

Voor verdere informatie kan je contact opnemen via email naar rusnejakaityte@gmail.com.

Met een muzikale groet, Rusne Jakaityte, Dirigente koor Vierpolders

Abonneer je op onze gratis digitale nieuwsbrief...

.... en je bent altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste activiteiten en nieuwtjes over ‘t Dijckhuis Vierpolders!