* Judo en Stoeien | Je eigen pad

Judo en Stoeien | Je eigen pad

Het met elkaar stoeien onder een gezonde discipline blijkt kinderen erg aan te spreken. Bijzondere aandacht is er voor het valbreken wat behalve op de mat ook in het spelen op straat of op het schoolplein, kinderen kan behoeden voor kwetsuren. 

Op de mat leren we de jeugd behalve de technische vaardigheden op een goede manier om te gaan met elkaar. Respectvol omgaan met elkaar en het stimuleren van sociaal gedrag staan bij ons hoog in het vaandel. Bij de oudere jeugd is er op de les veel aandacht voor het werken naar de zwarte band en verder. Ook deelname aan wedstrijden behoort tot de mogelijkheden.

Ook leuk voor meiden
Uit eigen ervaring kunnen we je zeggen dat judo zeker een prima sport is voor meiden. Het is goed voor je conditie, je wordt er sterk van en je leert ook hoe je je kunt verdedigen als je wordt lastiggevallen!

Stoei en tuimelgroep kleuters 
Leuke fantasievormen sluiten aan bij de beleving van de kleuter. In de les wordt aandacht besteed aan het om leren gaan met elkaar, samen spelen, vallen en stoeien zonder je te bezeren en het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Donderdag 16:45 – 17:30 uur, vanaf 3 jaar.

Judo jeugd
Met respect omgaan met elkaar en normen en waarden staan op deze leeftijd in deze lessen hoog in het vaandel. Door technieken te leren en daarna toe te passen in de les en tijdens wedstrijden leer je omgaan met winst en verlies. Elkaar een kansje geven hoort erbij en valt soms niet mee. Donderdag 17:30 – 18:30 uur van 6 t/m 12 jaar.

Judo voor 15 jaar en ouder, techniek training 
In deze groepen wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van technische vaardigheden en het toewerken naar zwarte band en hoger. Er wordt dus ook veel aandacht besteed aan het aanleren van kata’s (een verplicht onderdeel vanaf het bruine bandexamen). Van de deelnemers wordt een serieuze houding en instelling verwacht. Ook serieus op weg naar een hogere band? Maak dan eens kennis met deze groep. Heb je geen aspiraties voor een volgende graduatie, maar wil je wel technisch verdiepen, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Zo kun je tot op hoge leeftijd (momenteel is oudste leerling bijna 70 jaar in deze groep) judo beoefenen. Dinsdag 19:00 – 20:30 uur en zondag (bijna elke 2 weken) 10:00 – 12:00 uur.

Kata wedstrijden
Judoka’s kunnen ook meedoen aan door de Judo Bond Nederland georganiseerde kata wedstrijden. Op de trainingen bereiden we onze judoka’s zo goed mogelijk voor. In 2012 werden twee van onze (oud)leden voor het eerst nationaal kampioen katame-no-kata en in 2016 nage-no-kata. In mei 2017 zijn zij Europees kampioen nage-no-kata geworden en 3ein de open klasse. Wij proberen hen elk jaar te boeken om clinics te verzorgen bij ons.

Judo voor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben
Een ontwikkeling binnen Sportstichting Je eigen Pad is de toename van kinderen die om verschillende redenen extra zorg en aandacht nodig hebben tijdens de beoefening van judo. Sommige kinderen volgen speciaal onderwijs, andere kinderen hebben concentratieproblemen, bewegingsonrust of moeite met motorische vaardigheden. We willen beter kunnen inspelen op de behoeftes van deze kinderen zodat elk kind plezierig aan judo kan doen op zijn/haar eigen niveau. Onze leraren hebben beiden de opleiding Judo In De Zorg gevolgd en zijn dus speciaal opgeleid om uw kind goed te kunnen begeleiden. Dit houdt onder andere in dat er, indien mogelijk en noodzakelijk, een groep wordt gecreëerd om kinderen die extra aandacht nodig hebben in deze groep gaan komen. De lesgever bepaalt of het kind in aanmerking komt voor Judo PLUS en zal daarin adviseren.

Nieuw: judo voor ouders (en andere volwassenen).
In een cursus van 6 weken maken de deelnemers kennis met de beginselen van het judo.

Op een verantwoorde manier maken we een opbouw naar verschillende technieken, waarbij het veilig leren vallen een belangrijk onderdeel vormt. Er zal ook aandacht geschonken worden aan de judowedstrijdregels bij de jeugd zodat ouders beter het judospel van hun kroost kunnen begrijpen. Na 6 weken kunnen de deelnemers ervoor kiezen om te worden geïntegreerd in de bestaande judogroep.

Meer info of aanmelden?
Alle activiteiten starten vanaf 30 augustus 2018. Aanmelden voor judo kan vanaf nu door contact op te nemen met

Pia de Kramer
pia@jeeigenpad.nl
06 – 110 25 353

Abonneer je op onze gratis digitale nieuwsbrief...

.... en je bent altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste activiteiten en nieuwtjes over ‘t Dijckhuis Vierpolders!