Stichting t Dijckhuis Vierpolders Home Programma Nieuws Info Dijckhuis Info stichting
Doel Stichting ‘t Dijckhuis Vierpolders Stichting ‘t Dijckhuis Vierpolders heeft als doel het promoten van activiteiten in het dorpscentrum ‘t Dijckhuis, het sociaal cultureel centrum voor de inwoners van Vierpolders! Wat doen we? Opstarten van activiteiten in en rond ‘t Dijckhuis en hulp daarbij. Zorgen voor maximale openstelling en toegankelijkheid voor de inwoners van Vierpolders. Stimuleren van activiteiten in ‘t Dijckhuis. Wat doen we niet? Beheren of verhuren van de accommodatie. Daarvoor verwijzen we graag naar de verhuurder/ beheerder. Bestuur Stichting ‘t Dijckhuis Vierpolders Het bestuur van de stichting bestaat uit: Leo van der Valk (voorzitter) Marleen Scheijgrond (secretaris) Kees Haanstra (penningmeester) Pieter Groeneweg Johan Grootscholten Caludia Zuijdgeest Bertine Zoon Mail naar info@dijckhuis.nl of bel met Kees Haanstra op 0181 416391. ANBI Status Stichting ‘t Dijckhuis Vierpolders heeft de ANBI status. Ons beleidsplan en doelstelling kun je hier lezen: “beleidsplan 2013- 2015”. De financiële verantwoording over 2016 kun je hier terug vinden. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Fiscaal nummer 8041 66 237, Bankrekening RABO: NL32 RABO 0399 3855 33 Sponsors en giften Stichting ‘t Dijckhuis Mail Donateurs van een ANBI mogen hun giften, volgens de wettelijke voorschriften, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaald een ANBI geen schenkbelasting voor schenkingen die de instelling gebruikt voor het eigen belang. Informatie over de voordelen van de ANBI status kunt u terugvinden op http://www.belastingdienst.nl/anbi
Info stichting