Stichting t Dijckhuis Vierpolders Home Nieuws en activiteiten Openingstijden Gebruikers Contact stichting Huren Dijckhuis? Jaaroverzicht Anbi status

Stichting ‘t Dijckhuis Vierpolders heeft de ANBI status.

Stichting ‘t Dijckhuis Vierpolders

Fiscaal nummer 8041 66 237

Bestuurssamenstelling: zie “contact stichting”.

Bankrekening RABO: NL32 RABO 0399 3855 33

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan en doelstelling: zie “beleidsplan 2013-2015

Verslag uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording: zie “jaarverslag 2013”.

Sponsors, giften en de ANBI status:

Donateurs van een ANBI mogen hun giften, volgens de wettelijke voorschriften, aftrekken van de inkomsten- of

vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt een ANBI geen schenkbelasting voor schenkingen die de instelling gebruikt voor het

algemeen belang.

Informatie over de voordelen van de ANBI status: http://www.belastingdienst.nl/anbi

Anbi status